Nyheter

Nyheter

Undersökningen visar att stålmarknaden väntas vara svag i maj

Enligt undersökningen av viktiga stålgrossistmarknader över hela landet var försäljningsprisförväntningsindex och inköpsprisförväntningsindex för stålgrossistmarknaden i maj 32,2 % respektive 33,5 %, en minskning med 33,6 och 32,9 procentenheter från föregående månad, båda lägre än 50%-gränsen .Sammantaget kommer stålpriserna att gå svagt i maj.De främsta orsakerna till den fortsatta försvagningen av stålpriserna i april är det höga utbudet, lägre efterfrågan än väntat och ett försvagat kostnadsstöd.Eftersom efterfrågan i efterföljande led inte har förbättrats nämnvärt har marknadspaniken intensifierats och förväntningarna för maj är också mer försiktiga.För närvarande växer förlusten av stålverk, eller så kan det tvinga stålverk att stoppa underhållet och minska produktionen, vilket kommer att utgöra ett visst stöd för stålpriserna i maj;återhämtningstakten på fastighetsmarknaden är dock långsam och ökningen av stålefterfrågan är begränsad.Det förväntas att stålmarknaden kommer att förbli volatil och svag i maj.


Posttid: 11 maj 2023